Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Historii Sztuki PAU

 

Przewodniczący Adam Małkiewicz
Zastępca przewodniczącego Marek Walczak
Sekretarze Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Wojciech Walanus

 

Prezentowana na posiedzeniach Komisji tematyka badawcza dotyczy sztuki polskiej i europejskiej od antyku po czasy najnowsze. W wystąpieniach wymagana jest zarówno solidna baza metodologiczna, jak i pogłębione przedstawienie tematu oparte na wyczerpującej literaturze przedmiotu. Referaty naukowe często są wygłaszane przez badaczy nienależących do Komisji, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także z zagranicy. Dużym powodzeniem cieszą się naukowe posiedzenia Komisji wśród młodych historyków sztuki.

Prezentowane prace w większości publikowane są w organie naukowym Komisji, roczniku „Folia Historiae Artium”, ukazującym się od roku 1964, od 1995 jako Seria Nowa. Redaktorem naukowym pisma jest prof. dr hab. Wojciech Bałus.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Folia Historiae Artium”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Prof. dr Paul Crossley
Prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Prof. dr hab. Sergiusz Michalski
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski
Prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Antoni Ziemba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Maria Bernasikowa
Dr hab. Andrzej Betlej
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Dr hab. Albert Boesten-Stengel
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Mgr Krzysztof Czyżewski
Dr Paweł Dettloff
Dr Józef Grabski
Dr Piotr Grotowski
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Dr Samuel Gumiński
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Dr Waldemar Komorowski
Prof. dr hab. Piotr Krasny
Dr hab. Mirosław Piotr Kruk
Dr hab. Kazimierz Kuczman
Dr hab. Michał Myśliński
Mgr Dariusz Nowacki
Dr hab. Paweł Pencakowski
Mgr Jerzy Petrus
Dr Magdalena Piwocka
Dr Katarzyna Płonka-Bałus
Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
Dr Józef Skrabski
Dr Sławomir Skrzyniarz
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Dr hab. Andrzej Szczerski
Dr Marcin Szyma
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr Wojciech Walanus
Dr hab. Marek Walczak
Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Dr hab. Andrzej Włodarek
Dr hab. Marek Zgórniak
Dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Mgr Jerzy Żmudziński