Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Historii Sztuki PAU

 

Przewodniczący Marcin Fabiański
Zastępca przewodniczącego Marek Walczak 
Sekretarze Wojciech Walanus

Komisja do Badania Historii Sztuki w Polsce powstała w r. 1873 i stała się głównym forum kształtowania się tej dyscypliny w Polsce. Wydawała kolejno „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” (9 tomów, 1877-1915;  linki do wersji cyfrowych) i „Prace Komisji Historii Sztuki PAU” (10 tomów, 1917-1952). W latach 1964-1995 działała jako Komisja Teorii i Historii Sztuki Oddziału Krakowskiego PAN, wydając rocznik „Folia Historiae Artium” (30 tomów, 1964-1994). W r. 1995 przeszła do struktury PAU i kontynuuje wydawnictwo „Folia Historiae Artium” (od r. 1995 Seria Nowa, dotąd 18 tomów).

Tematyka badawcza prezentowana na posiedzeniach Komisji dotyczy sztuki polskiej i europejskiej od antyku po czasy najnowsze. W wystąpieniach wymagana jest zarówno solidna baza metodologiczna, jak i pogłębione przedstawienie tematu oparte na wyczerpującej literaturze przedmiotu. Referaty naukowe są często wygłaszane przez badaczy nienależących do Komisji, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także z zagranicy. Posiedzenia naukowe Komisji cieszą się dużym powodzeniem wśród młodych historyków sztuki.

Najciekawsze prace są publikowane w organie naukowym Komisji, roczniku „Folia Historiae Artium”. Wydawnictwo jest finansowane przez Fundację Lanckorońskich. Wersje cyfrowe wszystkich tomów są dostępne w internecie  (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha; tomy 13-18 Serii Nowej także: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium).

Redaktorem naukowym pisma jest prof. dr hab. Wojciech Bałus.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Folia Historiae Artium”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. dr hab. Sergiusz Michalski
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski
Prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Antoni Ziemba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Maria Bernasikowa
Prof. dr hab. Andrzej Betlej
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Dr hab. Albert Boesten-Stengel
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Mgr Krzysztof Czyżewski
Dr Paweł Dettloff
Dr hab. Józef Grabski
Dr Piotr Grotowski
Dr Mateusz Grzęda
Dr Dobrosława Horzela
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Dr hab. Waldemar Komorowski
Prof. dr hab. Piotr Krasny
Dr hab. Mirosław Piotr Kruk
Dr Magdalena Kunińska
Dr hab. Michał Kurzej
Dr hab. Michał Myśliński
Mgr Dariusz Nowacki
Dr Piotr Pajor
Dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
Mgr Jerzy Petrus
Dr Magdalena Piwocka
Dr Katarzyna Płonka-Bałus
Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
Dr hab. Józef Skrabski
Dr Sławomir Skrzyniarz
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Prof. dr hab. Andrzej Szczerski
Dr Tomasz Szybisty
Dr Marcin Szyma
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr Wojciech Walanus
Prof. dr hab. Marek Walczak
Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Dr hab. Andrzej Włodarek
Dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ
Dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Mgr Jerzy Żmudziński