Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Neofilologiczna PAU

 

Przewodniczący Barbara Sosień
Wiceprzewodniczący Stanisław Jasionowicz
Sekretarz Monika Coghen

 

 

Komisja Neofilologiczna PAU powstała z inicjatywy Przemysława Mroczkowskiego. Formalnie została powołana w roku 1997. Niestety stan zdrowia profesora nie pozwolił mu na energiczne rozpoczęcie prac Komisji, tak więc pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się dopiero w listopadzie 1998 r. Prowadziła je Olga Dobijanka-Witczakowa, jako zastępca przewodniczącego Komisji, którym został Przemysław Mroczkowski. Sekretarzem został wtedy wybrany Stanisław Widłak. Pierwsze naukowe posiedzenie Komisji przeprowadzonojuż w grudniu 1998 r. Poświęcono je omówieniu Ogólnopolskiego Kongresu Neofilologicznego, który miał miejsce miesiąc wcześniej w Łodzi. Regularne posiedzenia Komisji z referatami i dyskusją rozpoczęto w styczniu 1999 r. Rok ten był również okresem, w którym wypracowano wspólny program działania, odpowiadający zainteresowaniom naukowym przedstawicieli różnych filologii, zarówno w aspekcie literaturoznawczym, jak i językoznawczym. Plonem pierwszego roku działalności naukowej Komisji Neofilologicznej był tom I „Prac Komisji Neofilologicznej PAU”, który ukazał się w roku 2000 i zawierał osiem artykułów. W następnych latach ukazywały się dość regularnie kolejne tomy, świadczące o stałej działalności naukowej Komisji. Zawierają one wystąpienia wygłoszone przez stałych członków Komisji oraz licznych gości przychodzących na spotkania lub zapraszanych z kraju i zagranicy.
Od jesieni 1999 przewodniczącą Komisji została Olga Dobijanka-Witczakowa, która kierowała nią z energią i zapałem, poświęcając też dużo czasu na przygotowanie kolejnych tomów „Prac Komisji” aż do swej śmierci w 2006 r. Przewodnictwo Komisji zostało wówczas powierzone przez jej członków Stanisławowi Widłakowi, który wspólnie z wiceprzewodniczącą Martą Gibińską i sekretarz Barbarą Sosień, kierował organizacją spotkań i redakcją „Prac” do 2015 r., kiedy to choroba uniemożliwiła mu dalsze działanie. Jesienią 2015 r. na zebraniu wyborczym członkowie Komisji wybrali na przewodniczącą Barbarę Sosień, wiceprzewodniczącą została Marta Gibińska, a sekretarzem Ewa Łukaszyk. Od roku 2018 tę ostatnią funkcję pełnił Stanisław Jasionowicz. W 2021 został on wiceprzewodniczącym Komisji, a sekretarzem wybrano Monikę Coghen.
Komisja skupia głównie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiedzenia naukowe mają zawsze charakter otwarty, a wszyscy obecni zapraszani są do wzięcia udziału w dyskusji. W latach 2019-2021 Komisja z powodzeniem realizowała projekt dotyczący zjawiska tańca w literaturze i kulturze, pod roboczym tytułem „Mowa ciała tańczącego”. Jego plonem będzie publikacja monografii wieloautorskiej. Projekt ten uwydatnił komparatystyczny i interdyscyplinarny wymiar prac Komisji.

 

 

Przejdź do strony "Prac Komisji Neofilologicznej PAU"


Commission on Modern Languages
Polish Academy of Arts and Sciences

 

The founding father of the Commission was Prof. Przemysław Mroczkowski who managed to formally register the Commission on Modern Languages in 1997 and gather first members. However, due to health problems, he was never able to chair the work of the Commission. The first meeting, the purpose of which was electing the board and organize the work, took place in November 1998 and was chaired by Olga Dobijanka-Witczakowa. Since December 1998 members of the Commission have gathered regularly once a month in the months October – June. During the meetings scholarly papers are presented and discussed. Once a year the papers are collected and published in a bulletin. The first issue of Papers of the Commission on Modern Languages, Polish Academy of Arts and Sciences appeared in 2000.

The first active chair, Olga Dobijanka-Witczakowa, organized the work of the Commision with energy and dedication until her death in 2006. The next chair, Stanisław Widłak, headed the Commision until 2015. The present chair, Barbara Sosień, was elected in December 2015. Members are academics from the Jagiellonian University and Pedagogical University in Krakow. They represent both literary and linguistic disciplines in English, German, French, Spanish, Italian and Portugal Studies, as well as in Translation Studies. Meetings are open to all interested parties.


 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Teresa Bela
Prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa
Prof. dr hab. Anna Bochnak
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
Dr hab. Monika Coghen, prof. UJ
Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł
Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Dr Maria Gubińska
Dr Magdalena Heydel
Dr hab. Stanisław Jasionowicz
Prof. dr hab. Katarzyna Jaśtal
Dr Kazimierz Jurczak
Dr Jadwiga Kita-Huber
Prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr Danuta Kucała
Prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska
Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk
Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Dr hab. Zygmunt Mazur
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska
Dr hab. Mariusz Misztal
Dr hab. Joanna Porawska
Dr hab. Joanna Pychowska
Prof. dr hab. Wacław Rapak
Dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska
Dr hab. Anna Sawicka
Prof. dr hab. Barbara Sosień
Prof. dr hab. Roman Sosnowski
Dr hab. Ewa Stala
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Dr Teresa Bałuk Ulewiczowa
Dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ
Dr Krystyna Waligóra
Prof. dr Monika Woźniak