Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Etyki Komunikacji PAU

 

Przewodniczący Anna Cegieła
Zastępcy przewodniczącego

Agata Małyska
Dorota Suska
Sekretarz Agnieszka Walecka-Rynduch

 

Komisja Etyki Komunikacji powstała z poczucia odpowiedzialności za etyczny wymiar działania językiem oraz z konieczności przeciwdziałania degradacji słowa jako instrumentu komunikacji. Członkowie Komisji zajmują się badaniami języka w jego relacji do wartości będących podstawą naszej kultury. Podejmujemy również działania edukacyjne, które w naszym przekonaniu mogą zahamować nieetyczne użycie języka oraz ograniczyć negatywne skutki niebezpiecznej mowy, hejtu, agresji i przemocy słownej.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Wojciech Chlebda
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. prof. ucz. Iwona Benenowska
Dr hab. prof. ucz. Małgorzata Bogunia-Borowska
Dr hab. prof. ucz. Anna Cegieła
Prof. dr. hab. Michał Drożdż
Prof. dr hab. Stanisław Gajda
Dr hab. prof. ucz. Alicja Gałczyńska               
Dr. hab. Marek Kochan
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Dr hab. Małgorzata Łosiewicz
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Dr hab. Agata Małyska
Prof. dr hab. Iwona Morawska
Dr hab. Mirosława Mycawka
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Dr hab. prof. ucz. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska
Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
Dr hab. Marzena Stępień
Dr hab. prof. ucz. Dorota Suska
Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch
Dr hab. prof. ucz. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Dr Tomasz Żurawlew