Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Etyki Komunikacji PAU

 

Przewodniczący Anna Cegieła
Zastępcy przewodniczącego

Agata Małyska
Dorota Suska
Sekretarz Agnieszka Walecka-Rynduch

 

Komisja Etyki Komunikacji powstała w czerwcu 2019 roku. Jej poprzedniczkami były założona w roku 2013 na UW pracownia Obserwatorium Etyki Słowa oraz działający od 2016 do 2019 roku Zespół Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego przy PAN. Powołanie Komisji Etyki Komunikacji zawdzięczamy  staraniom Jadwigi Puzyniny – jej honorowej przewodniczącej i Lucjanowi Suchankowi.
Komisja skupia językoznawców zajmujących się badaniami języka z perspektywy etycznej - w jego relacji do wartości będących podstawą naszej kultury, a szczególnie wartości, na których buduje się wspólnota społeczna – sposobami ich wyrażania, podtrzymywania i unieważniania. Za podstawowy warunek etycznej komunikacji uważane jest podmiotowe traktowanie jej uczestników i do takiej postawy należy przekonywać użytkowników języka.
Organizowane są konferencje naukowe oraz seminaria. Podejmowane są także działania edukacyjne, które w naszym przekonaniu kształtują świadomość odpowiedzialnego posługiwania się słowem i mogą zahamować proces degradacji języka jako instrumentu komunikacji oraz ograniczyć negatywne skutki niebezpiecznej mowy, hejtu, agresji i przemocy słownej.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. prof. ucz. Iwona Benenowska
Dr hab. prof. ucz. Małgorzata Bogunia-Borowska
Dr hab. prof. ucz. Anna Cegieła
Prof. dr hab. Stanisław Gajda
Dr hab. prof. ucz. Alicja Gałczyńska               
Dr. hab. Marek Kochan
Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Dr hab. Małgorzata Łosiewicz
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Dr hab. Agata Małyska
Prof. dr hab. Iwona Morawska
Dr hab. Mirosława Mycawka
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Dr hab. prof. ucz. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska
Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
Dr hab. Marzena Stępień
Dr hab. prof. ucz. Dorota Suska
Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch
Dr hab. prof. ucz. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Dr Tomasz Żurawlew