Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Filologii Klasycznej PAU

 

Przewodniczący Tomasz Polański
Zastępca przewodniczącego Joanna Komorowska
Sekretarz Adrian Szopa

 

Działalność Komisji ma charakter integrujący przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, którzy interesują się szeroko pojmowaną problematyką grecko-rzymskiego antyku oraz jego recepcją w kulturze średniowiecznej i nowożytnej Europy. Skupia bowiem hellenistów i latynistów zarówno specjalności historyczno-literackiej, jak i językoznawczej (językoznawstwo klasyczne): bizantynistów, neolatynistów, historyków starożytności, historyków kultury i filozofii antycznej, patrystów, archeologów, numizmatyków, specjalistów prawa antycznego, głównie rzymskiego, oraz badaczy recepcji antyku w kulturze i literaturze europejskiej, zwłaszcza polskiej.
Komisja wydaje w cyklu rocznym „Prace”, jako zeszyty zbiorowe. Z działalnością wydawniczą Komisji łączy się seria PAU „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej”. Począwszy od 2012 r., Komisja wydaje pismo „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”, przejęte od Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Przejdź do strony internetowej: „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”).

Przejdź do strony internetowej:  „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Prof. dr hab. Kazimierz Korus
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
Prof. dr hab. Henryk Podbielski
Prof. dr hab. Tomasz Polański
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Roman Zawadzki
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz
Dr hab. Krzysztof Bielawski
Dr hab. Antoni Bobrowski
Dr hab. Jarosław Bodzek
Prof. dr hab. Józef Budzyński
Dr Michał Bzinkowski
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Dr Michał Czerenkiewicz
Dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
Dr hab. Marek Hermann
Dr hab. Agnieszka Heszen
Dr hab. Joanna Janik
Dr Aneta Kliszcz
Dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW
Prof. dr hab. Ryszard Legutko
Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Dr hab. Iwona Milewska
Prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Prof. dr hab. Janusz A. Ostrowski
Dr hab. Monika Ożóg
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr Krzysztof Pawłowski
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras S.I.
Dr hab. Michał Rzepiela
Prof. dr Bruce MacQueen
Prof. dr hab. Maciej Salamon
Dr hab. Sławomir Sprawski
Dr hab. Bożena Stawowska-Jundziłł, prof. UP
Prof. dr hab. Jerzy Styka
Prof. dr hab. Marian Szarmach
Dr Adrian Szopa
Prof. dr hab. Joachim Śliwa
Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski
Dr hab. Stanisław Turlej
Dr hab. Hubert Wolanin
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski
Dr hab. Leszek Zinkow