19 czerwca 2021

 

1. Wystąpienie Prezesa prof. Jana Ostrowskiego

2. Wręczenie dyplomów członkom PAU wybranym w roku 2020

3. Informacje o przyznanych nagrodach

- Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza
- Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza
- Wyróżnienia Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego z czynności PAU za rok 2020

5. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU, wybranego w wyborach korespondencyjnych

6. Ogłoszenie nazwisk nowych członków PAU, wybranych w wyborach korespondencyjnych w roku 2021

7. Wykład prof. Marii Korytowskiej pt.: Dziedzictwo Romantyzmu

 

 

Wystąpienie Prezesa prof. Jana Ostrowskiego

 

 

Wręczenie dyplomów członkom PAU wybranym w roku 2020

 

 

Informacje o przyznanych nagrodach

- Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza w 2021 roku (więcej o Nagrodzie, wykład Laureata)

- Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza w 2021 roku (więcej o Nagrodzie, wykład Laureata)

- Wyróżnienia Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych (więcej o wyróżnionym podręczniku, wystąpienie Autorów)

 

 

 

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego z czynności PAU za rok 2020

 

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

ROK 2020

 

Czytaj sprawozdanie Sekretarza Generalnego PAU
za rok 2020

 

Zobacz Rocznik PAU - rok 2020

 

 

 

Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU, wybranego w wyborach korespondencyjnych

  

 

Ogłoszenie nazwisk nowych członków PAU,
wybranych w wyborach korespondencyjnych w roku 2021

 

 

Wykład prof. Marii Korytowskiej