Elementa ad Fontium Editiones

 

T. III

 

Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini
in Archivo Capitolino Romae, I pars

 

Wydała: Wanda Wyhowska de Andreis

 

Rzym 1961

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, Archiwum Kapitolińskie, Archivo Capitolino Romae, Archiwum Orsinich, Archivo Orsini, kardynał Virginio Orsini (1615–1676), Protector Regni Poloniae (1647–1676)

Język: łac., pol.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego