Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXXI

 

Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, II pars

 

Wydała: Karolina Lanckorońska

 

Rzym 1974

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, książę pruski, Albrecht Hohenzollern, Prusy, Zygmunt II August,
Bona Sforza, Regnum Poloniae, Polonica

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego