Elementa ad Fontium Editiones

 

T. LXXII

Documenta ex Archivo Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XXXVII pars,
Ostpr. Fol., vol. 46, HBA, B, K. 1182, 1184, a.1561–1562

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Lucjan Olech

 

Rzym 1989

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna, książę pruski, Albrecht Hohenzollern, Prusy,
Zygmunt II August, Regnum Poloniae, Magnum Ducatum Lithuaniae

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego