Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXXII

 

Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, III pars

 

Wydała: Karolina Lanckorońska

 

Rzym 1974

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, książę pruski, Prusy,
Zygmunt II August, Bona Sforza, Regnum Poloniae

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego