Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXII

 

Documenta Polonica ex Archivo Parmensi, I pars

 

Wydali: Walerian Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis

 

Rzym 1970

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, kardynał Alessandro Farnese,
protektor Królestwa Polskiego przy Stolicy Apostolskiej, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Archiwum Parma, Polonica

Język: łac., wł.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego