Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXVI

 

Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino, I pars

 

Wydali: Walerian Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis

 

Rzym 1972

 

 

 

Czytaj

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja polska, korespondencja włoska, Zygmunt III Waza,
polityka i rządy Polska, Polonica

Język: łac., wł.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego