Elementa ad Fontium Editiones

 

T. VI

 

Res Polonicae Iacobo I Angliae regnante conscriptae
ex Archivis Publicis Londoniarum

 

Wydał: Charles H. Talbot

 

Rzym 1962

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna angielska, Jakub I, król Anglii, Zygmunt III Waza, król Polski

Język: łac., ang., fr.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego