Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXIV

Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae, III pars

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Jørgen Steen Jensen

 

Rzym 1971

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, Zygmunt II August, korespondencja dyplomatyczna polska,
korespondencja dyplomatyczna duńska, Fryderyk II, król Danii i Norwegii

Język: łac., niem., szwedz., pol.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego