Elementa ad Fontium Editiones

 

T. LXV

Documenta ex Archivo Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XXXII pars,
Ostpr. Fol., vol. 45, 54, 82, HBA, B, K. 1174, a. 1551-1552

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Lucjan Olech

 

Rzym 1986

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, książę pruski, Albrecht Hohenzollern, Prusy,
Zygmunt II August (Sigismundus Augustus), Regnum Poloniae, Magnus Ducatus Lithuaniae, Polonica

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego