Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XVII

Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici,
II pars

 

Wydał: Charles H. Talbot

 

Rzym 1967

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna polska, korespondencja dyplomatyczna angielska,
Wielka Brytania, XVI w.

Język: łac., ang., wł.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego