Elementa ad Fontium Editiones

 

T. I

 

Polonica ex libris “Obligationum et solutionum”
Camerae Apostolicae ab a. 1373

 

Wydał: Jan Lisowski

 

Rzym 1960

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Tajne Archiwa Watykanu, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum,
Archivio Segreto Vaticano, Polonica

Język: łac.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego