Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXXIII

 

Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae, VI pars

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Jørgen Steen Jensen

 

Rzym 1974

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, Władysław IV Waza, polityka i rządy,
Christian IV, Christian V, Dania, Regni Daniae, Polonica

Język: łac., fr., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego