Elementa ad Fontium Editiones

 

T. LXIX

Documenta ex Archivo Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XXXVI pars,
Ostpr. Fol., vol. 45, 55, a. 1559–1560

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Lucjan Olech

 

Rzym 1988

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, Prusy,
Zygmunt II August (Sigismundo Augusto), Królestwo Polskie, Regnum Poloniae,
Wielkie Księstwo Litewskie, Magnum Ducatum Lithuaniae

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego