Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXI

Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas,
VII pars

 

Wydał: Walerian Meysztowicz

 

Rzym 1970

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna polska, korespondencja dyplomatyczna hiszpańska,
listy łacińskie, listy hiszpańskie, XVI w.

Język: łac., hiszp.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego