Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXXVIII

Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia,
VIII pars, H B A, B 2, 1548–49

 

Wydała: Karolina Lanckorońska

 

Rzym 1976

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, książę pruski,
Prusy, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Regnum Poloniae

Język: łac., niem., pol.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego