Wstęp

 

 

Elementa ad Fontium Editiones seria wydawana w latach 1960–1992 w Polskim Instytucie Historycznym w Rzymie pod kierownictwem prof. Karoliny Lanckorońskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było udostępnienie badaczom polskim źródeł do dziejów Polski rozproszonych po archiwach obcych. Ukazało się 76 tomów. Jest to najdłuższa seria wydawnicza źródeł do historii Polski. Dotyczy przede wszystkim wieku XVI, wchodząc sporadycznie w wiek XIV, XV i XVII. Wydawnictwo miało obejmować dokumenty zdefiniowane przy pomocy sześciu kryteriów:

  • dokument wystawiony w Polsce
  • dokument wysłany lub adresowany do Polski
  • wysłany przez Polaka
  • skierowany do Polaka
  • dotyczący spraw polskich
  • napisany po polsku

 

Dokumenty pochodzą z następujących archiwów:

Watykan, Archivum Capitulare Tridentinum, Archivum Orsini in Archivo Capitolino, Public Record Office (Londyn), Archivum Dragonetti de Torres (Aquilea), Archivum Generalne Hispaniae (Simancas) [kontynuacją jest Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series - zobacz], Archivum Regni Daniae, Archivum Musei Britannici, Archivum Status Parmense, Archivum Mediceum in Archivo Status Florentiae, Archivum Regiomontanum, Archivum Cardinalis Morone in Archivo Secreto Vaticano, Brevia Romanorum Pontificum ad Poloniam Spectantia.