Elementa ad Fontium Editiones

 

T. V

 

Repertorium Rerum Polonicarum
in Archivo Dragonetti de Torres in Civitate Aquilana

 

Wydał: Paolo Collura

 

Rzym 1962

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, wykaz dokumentów, kardynał Cosmo de Torres, protektor Polski, Polonica

Język: łac., wł.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego