Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXIX

 

Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae, V pars

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Jørgen Steen Jensen

 

Rzym 1972

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, Stefan Batory, Zygmunt III Waza,
Dania, Regni Daniae, Fryderyk II, Christian IV, Polonica

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego