Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XLIV

Documenta ex Archivo Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XIV pars, H B A, B 2b, 1546–1567

 

 

Wydała: Karolina Lanckorońska

 

Rzym 1978

 

 

Czytaj

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, książę pruski,
Prusy, Regnum Poloniae

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego