Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XLVI

Documenta ex Archivo Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XVI pars, H B A, B 4, 1525–1535

 

 

Wydała: Karolina Lanckorońska

 

Rzym 1979

 

 

Czytaj

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, książę pruski,
Prusy, Regnum Poloniae, Magnum Ducatum Lithuaniae, Polonica

Język: łac., niem., pol.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego