Elementa ad Fontium Editiones

 

T. LXXIV

Documenta ex Archivio Regiomontano
ad Poloniam spectantia, XXXIX pars,
Ostpr. Fol., vol. 43, 46, 57, HBA, B, K. 1188, 1189, a.1565–1566

 

Wydali: Karolina Lanckorońska, Lucjan Olech

 

Rzym 1990

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, korespondencja dyplomatyczna, Albrecht Hohenzollern, książę pruski, Prusy,
Zygmunt II August, Regnum Poloniae, Polonica

Język: łac., niem.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego