Elementa ad Fontium Editiones

 

T. LXIV

Brevia romanorum pontificum ad Poloniam spectantia
ex minutis et registris pontificiis,
Volumen I, Brevia saeculi XV (quae exstant)

 

Wydał: Henryk Damian Wojtyska CP; konsultant językowy: Lucjan Olech

 

Rzym 1986

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, kościół katolicki, dokumenty papieskie, korespondencja papieska, bulla, brewe, Polonica

Język: łac.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego