Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XXVIII

 

Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino, III pars

 

Wydali: Walerian Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis

 

Rzym 1972

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna włoska, korespondencja dyplomatyczna polska,
listy włoskie, listy łacińskie, XVII w.

Język: łac., wł.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego