Elementa ad Fontium Editiones

 

T. IX

 

Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae, I pars (1526–1527)

 

Wydał: Leon Koczy

 

Rzym 1964

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, korespondencja dyplomatyczna polska, korespondencja dyplomatyczna duńska,
Zygmunt II August, król Polski, Fryderyk II, król Danii

Język: łac.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego