Elementa ad Fontium Editiones

 

T. IV

 

Res Polonicae Elisabetha I Angliae regnante conscriptae
ex Archivis Publicis Londoniarum

 

Wydał: Charles H. Talbot

 

Rzym 1961

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, zbiory Wielka Brytania, Archivis Publicis Londoniarum

Język: łac., ang.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego