Elementa ad Fontium Editiones

 

T. XIII

Res Polonicae ex Archivo Musei Britannici, I pars,
"Relation of the State of Polonia and the United Provinces
of that Crown anno 1598"

 

Wydał: Charles H. Talbot

 

Rzym 1965

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, relacje polsko-angielskie

Język: łac., ang.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego