Elementa ad Fontium Editiones

 

T. X

 

Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo Orsini
in Archivo Capitolino Romae, III pars

 

Wydała: Wanda Wyhowska de Andreis

 

Rzym 1964

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Typ zasobu: książka

Format: pdf

Słowa kluczowe: edycja źródłowa, Polonica, Archiwum Kapitolińskie, Archiwum Orsinich, kardynał Virginio Orsini (1615-1676),
protektor Polski, korespondencja dyplomatyczna papieska, kościół katolicki, XVII w.

Język: łac., pol.

Prawa: domena publiczna

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego