1-2

Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia,
wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom PAU

 

3

Wykład Profesora Marka Safjana
„Refleksje wokół polskiej myśli konstytucyjnej XX wieku
– w stulecie Konstytucji marcowej”

 

 

 

 

Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom PAU

 

 

 

 

Wykład Profesora Marka Safjana:
„Refleksje wokół polskiej myśli konstytucyjnej XX wieku – w stulecie Konstytucji marcowej”