Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Rozprawy Wydziału I Filologicznego PAU

 

T. LXIX: Stanisław Urbańczyk, 200 lat językoznawstwa polskiego (1750-1950), Kraków 1993

6,30 zł

T. LXX: Aleksander Szulc, Odmiany narodowe języka niemieckiego.
Geneza-rozwój-perspektywy
, Kraków 1999

36,75 zł

T. LXXI: Romuald Turasiewicz, Życie i twórczość Lizjasza.
Początki praktyki i teorii retorycznej
, Kraków 1999

26,25 zł

T. LXXII: Riccardo Picchio, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, Kraków 1999

26,25 zł

T. LXXIII: Magdalena Sitarz, Yiddish and Polish Proverbs.
Contrastive Analysis Againist Cultural Background
, Kraków 2000
nakład wyczerpany
T. LXXIV: Mosze Altbauer, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, wybór i opracowanie Maria Brzezina, Kraków 2002

21,00 zł

T. LXXV: Witold Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka starocerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2004 nakład wyczerpany
T. LXXVI: Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków 2008 nakład wyczerpany
T. LXXVII: Aleksander Szulc, Historia języka szwedzkiego, Kraków 2009

52,50 zł

T. LXXVIII: Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Goslicius' ideal senator and his cultural impact over the centuries: Shakespearean reflections, Kraków 2009

52,50 zł

T. LXXIX: Maria Karpluk, Staropolskie studia językoznawcze, Kraków 2010

84,00 zł

T. LXXX: Franciszek Sławski, Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska, Kraków 2011

84,00 zł

T. LXXXI: Leszek Bednarczuk, Esquisses de linguistique comparative,
Kraków 2012

36,75 zł

T. LXXXII: Iwona Nobis, Służebne nazwy miejscowe w Polsce Piastowskiej, Kraków 2013

26,25 zł

T. LXXXIII: Jadwiga Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013

52,50 zł

T. LXXXIV: Kazimierz Korus, Godność i wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Kraków 2019

25,00 zł

T. LXXXV: Kazimierz Korus, Szlachetna miłość. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Kraków 2022

32,00 zł