Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2011/2012

 

10.10.2011 - Adam Korpak, Finlandia – kraj Kalevali, czyli jak Finowie wybili się na niepodległość

14.11.2011 - Profesor Jerzy Woźnicki, Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro

12.12.2011 - Profesor Jerzy Zdrada, Symbolika patriotyczna epoki porozbiorowej (1795–1918)

16.01.2012 - Profesor Antoni Tajduś, Czy grozi nam kryzys energetyczny?

13.02.2012 - Profesor Tadeusz Luty, Nauka wspierana polityką czy polityka oparta na wiedzy

12.03.2012 - Profesor Marcin Wodziński, Dwa oświecenia: Polscy mężowie oświeceni wobec tzw. kwestii żydowskiej

16.04.2012 - Profesor Joanna Kurczewska, Kłopoty z patriotyzmem

14.05.2012 - Profesor Marek Ziółkowski, Ciągłość tradycji lokalnych i narodowych w sytuacji zmian przestrzennych

 

10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
12.03.2012
12.03.2012
12.03.2012
12.03.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012
14.05.2012