Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2007/2008

 

15.10.2007 - Profesor Włodzimierz Maciąg, Człowiek - istota o wielu wymiarach

12.11.2007 - Wyzwolenie Wyspiańskiego dzisiaj odczytane
Prof. Marta Wyka (UJ), Prof. Andrzej Nowak (UJ), Prof. Jan Machnik (PAU), Dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)

10.12. 2007 - Profesor Jan M. Małecki, Czy historyk może być patriotą

14.01.2008 - Profesor Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki

11.02.2008 - Ambasador Maciej Kozłowski, Jan Karski - bohater trzech narodów

10.03.2008 - Profesor Stanisław Salmonowicz, Polskie Państwo Podziemne. Próba bilansu

14.04.2008 - Profesor Henryk Olszewski, Kultura prawna w społeczeństwie obywatelskim. Uwagi historyka prawa

12.05.2008 - Profesor Karol Modzelewski, Więź plemienna i więź narodowa

9.06.2008 - Profesor Andrzej K. Koźmiński, Patriotyzm ekonomiczny w warunkach globalizacji

 

12.11.2007
12.11.2007
10.12.2007
10.12.2007
11.02.2008
11.02.2008
10.03.2008
10.03.2008
12.05.2008
12.05.2008