Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2010/2011

 

11.10.2010 - Profesor Stanisław Rodziński, Dzieło sztuki jako dysputa o Polsce – między zachwytem, ironią i heroizmem

8.11.2010 - Profesor Jadwiga Puzynina, Cyprian Norwid – na XXI wiek

6.12.2010 - Dr hab. Krzysztof Zamorski, Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości

17.01.2011 - Profesor Jerzy Vetulani, Agresja i empatia: dziwne pomieszanie

14.02.2011 - Profesor Franciszek Ziejka, Nie tylko słowem… O poetach – żołnierzach z czasów narodowej niewoli

14.03.2011 - Profesor Andrzej Zoll, Spojrzenie prawnika na problem zapłodnienia in vitro

11.04.2011 - Profesor Andrzej Jajszczyk, Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie

9.05.2011 - Profesor Włodzimierz Bolecki, Humaniści i humanistyka wobec reformy nauki

6.06.2011 - Profesor Maria Dzielska, „Najjaśniejsza” Aleksandria

 

11.10.2010
11.10.2010
8.11.2010
8.11.2010
6.12.2010
6.12.2010
17.01.2011
17.01.2011
14.02.2011
14.02.2011
14.03.2011
14.03.2011
11.04.2011
11.04.2011
9.05.2011
9.05.2011
6.06.2011
6.06.2011