Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 V 2009. Jej inicjatorem był Prezydent Miasta Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, a organizatorem i przewodniczącym członek PAU, prof. dr hab. n. med. Czesław Radzikowski. Zastępcą przewodniczącego była Aleksandra Klimczak, a sekretarzem Katarzyna Prosek. Komisja rozpoczęła działalność w październiku 2009. Lokal, obsługę administracyjną i środki na jej działalność zapewniał Urząd Miasta Wrocławia.

Celem spotkań naukowo-dydaktycznych Komisji było przybliżanie postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej i genetyce, środowisku medycznemu, a także nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, studentom oraz uczniom regionu dolnośląskiego.

Do udziału w spotkaniach jako wykładowcy byli zapraszani uczeni reprezentujący wielodyscyplinarne badania zorientowane medycznie, z preferencją uczonych, związanych z Dolnym Śląskiem, których wyniki badań zdobyły międzynarodowe uznanie.

Dokumentacja z odbytych 42 spotkań (zaproszenie, informacja biograficzna wykładowcy, streszczenie wykładu, sprawozdanie ze spotkania, także Sprawozdanie z 10 letniej działalności KPM PAU są dostępne na pod następującymi adresami:

http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PAU/

Spotkania dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu: 
- archiwum spotkań (notki biograficzne, abstrakty, zaproszenia) oraz sprawozdania
- "10 lat działalności Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU, lata 2009–2018"

Końcem 2021 roku z przyczyn niezależnych działalność Komisji została zawieszona, co Rada PAU zatwierdziła 23 XI 2021.