Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja Etyki w Nauce powstała, jako byt formalny, na mocy uchwały Rady PAU z 23 VI 2009, w wyniku przekształcenia Komisji Etyki Medycznej, zorganizowanej przy Wydziale V w 1992 r., ale mającej w swoim składzie także przedstawicieli dyscyplin nielekarskich, zwłaszcza filozofów. Poprzednia Komisja zajmowała się przede wszystkim zagadnieniami deontologii lekarskiej, regulacją wykorzystywania zwierząt doświadczalnych w badaniach biomedycznych i innymi problemami współczesnej etyki lekarskiej. Tworzyła podstawy do oceny działalności lekarskiej, współmierne z najważniejszymi osiągnięciami nauk przyrodniczych, które miały znaczenie dla udoskonalenia rozpoznania, leczenia i prognozowania chorób. Współpracowała z Sekcją Etyki Lekarskiej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach – również z organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się zagadnieniami bioetycznymi. Komisja podjęła też aktualny temat komórek macierzystych. Polem zainteresowania przekształconej Komisji były problemy etyki w szeroko pojętej nauce. Z czasem jej działalność zaczęła słabnąć. Rada PAU 20 I 2015 zatwierdziła rozwiązanie Komisji.