Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Układów Złożonych PAU

 

Przewodniczący Karol Życzkowski
Zastępca przewodniczącego Zdzisław Burda
Sekretarz Paweł Góra

 

Komisja została powołana do życia w 2012 roku. Jej celem jest stworzenie przy PAU interdyscyplinarnego forum naukowego zajmującego się problematyką układów złożonych i umożliwiającego dyskusję oraz przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, jak matematyka, fizyka, biofizyka, astronomia i nauki społeczne, zajmujących się różnymi aspektami złożoności.
Szybki rozwój technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich dekadach, umożliwia obecnie szybkie pozyskiwanie, gromadzenie i analizę danych na temat ogromnych układów złożonych typu: silnie skorelowane układy wielu stopni swobody, internet, sieci społecznościowe, systemy ekologiczne, sieci telekomunikacyjne, sieci genetyczne, sieci neuronowe, mózg itp. Uniwersalne prawa rządzące takimi układami, które wynikają z ich złożoności i kolektywnego oddziaływania poszczególnych elementów, są przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach tej nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy.
Posiedzenia odbywają się co 6 tygodni i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uczestniczyć w nich można również przez internet, dostęp dla osób zainteresowanych po skontaktowaniu się z przewodniczącym lub sekretarzem.

 

Posiedzenia Komisji  (na Platformie Wymiany Naukowej PAU, od maja 2020 roku)

Archiwum posiedzeń Komisji  (od 2012 do marca 2020 roku)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Ewa Brocławik
Prof. dr hab. Andrzej Fuliński
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
Prof. dr hab. Maciej A. Nowak
Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Piotr Białas
Dr hab. Jacek Bieroń
Prof. dr hab. Zdzisław Burda
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec
Dr Jakub Gizbert-Studnicki
Dr hab. Paweł Góra
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prof. dr hab. Romuald Janik
Dr hab. Adam Krawiec
Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
Prof. dr hab. Marek Kuś
Prof. dr hab. Ryszard Kutner
Prof. dr hab. Jarosław Kwapień
Prof. dr hab. Marcin Magdziarz
Prof. dr hab. Danuta Makowiec
Prof. dr hab. Tadeusz Marek
Prof. dr hab. Paweł Oświęcimka
Prof. dr hab. Adam Rycerz
Prof. dr hab. Krzysztof Sacha
Prof. dr hab. Józef Spałek
Prof. dr hab. Jerzy Szwed
Prof. dr hab. Aleksander Weron
Prof. dr hab. Jacek Wosiek