Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Astrofizyki PAU

 

Przewodniczący Andrzej Staruszkiewicz
Zastępca przewodniczącego Lech Sokołowski
Sekretarz Andrzej Odrzywołek

 

Komisja Astrofizyki zajmuje się rozpowszechnianiem w polskim środowisku naukowym, zwłaszcza w ośrodku krakowskim, najnowszych dokonań w dziedzinie całej astronomii obserwacyjnej i teoretycznej. Zainteresowania Komisji w astronomii obserwacyjnej obejmują całe widmo promieniowania elektromagnetycznego, od fal radiowych, poprzez promieniowanie podczerwone i optyczne, do promieniowania X i gamma. Wraz z rozwojem metod detekcji wysokoenergetycznych promieni kosmicznych, a w ostatnich latach detekcji neutrin słonecznych i kosmicznych fal grawitacyjnych, zagadnienia te były tematem szeregu posiedzeń Komisji i w przyszłości będzie im poświęcona należyta uwaga. Przez astronomię teoretyczną Komisja pojmuje zastosowanie do opisu rozmaitych zjawisk astrofizycznych, obserwowanych oraz teoretycznie przewidywanych, takich działów fizyki teoretycznej, jak mechanika kwantowa i kwantowa teoria pola, teoria względności, fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych. Ostatnio nastąpił wyraźny postęp w mechanice nieba, zwłaszcza w dynamice Układu Słonecznego i te wyniki są również przedmiotem zainteresowań Komisji.
Komisja odbywa posiedzenia naukowe raz w miesiącu. Intencją spotkań jest integracja środowiska astronomów i fizyków zajmujących się, lub przynajmniej interesujących się, astrofizyką. Po referacie zwykle odbywa się ożywiona dyskusja. Przez wiele lat wygłaszane referaty były publikowane przez Wydawnictwo PAU.
Komisja aktywnie popiera wszelkie działania edukacyjne związane z astrofizyką. Z inicjatywy jej członków uruchomiono w 1997 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim środowiskową specjalizację magisterską z astrofizyki, obecnie kontynuowaną tam jako makrokierunek II stopnia ,,Astrofizyka i Kosmologia”. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczą w organizacji cotygodniowego środowego Seminarium Astrofizycznego na Wydziale FAIS UJ. "

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
   

Prof. dr Wojciech Dziembowski
Prof. dr Wincenty Kilarski
Prof. dr Józef Smak
Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz

     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Marek Biesiada
Prof. dr Piotr Bizoń
Dr hab. Zdzisław Golda
Prof. dr Stanisław Grzędzielski
Dr hab. Piotr Homola
Prof. dr Jerzy Kreiner
Dr hab. Sebastian Kubis
Prof. dr hab. Marek Kutschera
Prof. dr Jerzy Machalski
Prof. dr Edward Malec
Dr hab. Andrzej Odrzywołek
Prof. dr hab. Lech Sokołowski
Dr hab. Łukasz Stawarz
Prof. dr Kazimierz Stępień
Dr hab. Sebastian Szybka
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Prof. dr hab. Andrzej Woszczyna
Prof. dr hab. Marian Wójcik
Prof. dr hab. Andrzej Zdziarski