Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

21.03.2015
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Agnieszka Zalewska, Neutrino – cząstka, która nie miała być nigdy odkryta

20.06.2015
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2014/2015
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU
8. Wykład: prof. Barbara Płytycz, Nowe oblicze immunologii
9. Zamknięcie posiedzenia

14.11.2015
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Janusza Limona, Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce