Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

21.03.2009
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Andrzej Szczeklik, Prometejski sen medycyny

20.06.2009
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie Gości
2. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2008/2009
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
7. Wykład: Profesor Stanisław Mossakowski, Orbis Polonus. Dzieło architektury jako alegoria
8. Zamknięcie posiedzenia

14.11.2009
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Sprawa programu rozwoju humanistyki w Polsce
4. Wykład: Profesor Jerzy Wyrozumski, Trudne Odrodzenie