Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

19.03.2011
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Tomasz Dietl, Rewolucja informatyczna od wewnątrz

18.06.2011
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2010/2011
6. Informacja o wynikach głosowania nad zmianami w Statucie PAU
7. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
8. Wykład: Profesor Ryszard Nycz, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej
9. Zamknięcie posiedzenia

19.11.2011
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Mieczysław Tomaszewski, Progi kompozytorskiej drogi twórczej