Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

16.03.2002
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz, Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata

22.06.2002
Gustaw Holoubek, Rozmowy o kulturze

16.11.2002
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
Prof. Lech Kalinowski, Karolina Lanckorońska. Humanista – badacz