Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

17.03.2012
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Andrzej Udalski, Dwadzieścia lat fotometrycznego przeglądu nieba – OGLE

23.06.2012
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2011/2012
4. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
5. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
6. Wykład: Prof. Andrzej Borowski, Ksiądz Piotr Skarga SJ – vir bonus dicendi peritus
7. Zamknięcie posiedzenia

17.11.2012
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Stefan Pokorski, Cząstka Higgsa – koniec pewnej historii