Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

22.03.2014
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Marian Fikus, Architektura – sztuka współkształtowania przestrzeni miejsca

14.06.2014
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2013/2014
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: prof. Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo?
7. Zamknięcie posiedzenia

15.11.2014
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego, Ćwierćwiecze odrodzonej PAU