Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

19.03.2016
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej, czyli fizyka dla poetów

18.06.2016
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2015/2016
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład prof. Krzysztofa Meyera, Jak i dlaczego zimna wojna zdeformowała muzykę w Europie
7. Zamknięcie posiedzenia

19.11.2016
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Odsłonięcie kopii portretu Piotra Moszyńskiego
4. Wykład: Prof. Sir Leszek Borysiewicz, członek zagraniczny PAU, The Changing Face of Higher Education in Britain