Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

18.03.2006
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, Einstein po stu latach

24.06.2006
I. Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2005/2006
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Informacja o wyborze nowych władz PAU
7. Wykład: Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Państwo prawa
8. Zamknięcie zebrania

18.11.2006
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład członka zagranicznego PAU Prof. K. Piotra Zaleskiego, Energia atomowa w dzisiejszym świecie